Aşağıda verilen seri için; X f 2-4 12 4-6 15 8-10 10 10-12 5 a) Ortalamadan sapmayı hesaplayınız. b) Varyansını hesaplayınız. c) Standart sapmasını hesaplayınız. d) Değişim katsayısını hesaplayınız. Aşağıdaki serinin; X f 1-3 1 3-5 2 5-7 4 7-9 3 a) Değişim Aralığını hesaplayınız. b) Kartil Aralığını hesaplayınız. c) Desil Aralığını hesaplayınız. d) Pörsentil Aralığını hesaplayınız.
Aşağıdaki verileri 31 42 36 32 36 26 34 58 48 34 39 38 38 55 42 40 35 62 35 33 37 39 47 34 38 39 35 37 38 33 35 46 51 44 41 37 32 43 31 35 48 45 33 53 28 32 33 36 39 37 a) Sınıflandırdıktan sonra aritmetik ortalamasını bulunuz? b) Birinci grubu 26-30 olacak şekilde ayarladıktan sonra verileri kesikli gruplandırarak aritmetik ortalamalarını bulunuz? Çözümü bunun nedir acaba yapamadımda
Önceki Sonraki
Profil
Soru Sayısı : 2
Cevap Sayısı : 0
Takip Edilen Soru Sayısı : 0