Kullanıcı Tarih 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti Hakkındaki Gönderisi. Kullanıcı 2 Yıl Önce
Kapitülasyonların kaldırılması Cumhuriyetin ilanından önce değil miydi?
Kullanıcı Türkçe Karma Dilbilgisi Hakkındaki Gönderisi. Kullanıcı 2 Yıl Önce
Yalnızca kelimesi edat olarak kullanılmamış mı?
Kullanıcı Tarih Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Hakkındaki Gönderisi. Kullanıcı 2 Yıl Önce
Lozan Barış Antlaşmasının imzalanması 2.TBMM değil miydi?
Kullanıcı Tarih İslam Tarihi Hakkındaki Gönderisi. Kullanıcı 2 Yıl Önce
Samarra ile Avasım arasındaki fark ne arkadaşlar?
Önceki Sonraki
Profil
Soru Sayısı : 34
Cevap Sayısı : 58
Takip Edilen Soru Sayısı : 0